Gång- och cykeltrafik

Hjalmar Brantingsgatan, Speciella projekt (TKs)

Arbetet är vilande.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2022-10-14 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-02-22 kl. 12:01
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret