Vägtrafik, pågående händelse

Väg 164 Grorud till Anfastebyn båda riktningarna

Vägarbete · Trafiken regleras med vakter. Arbetsfordon samt skyddsfordon på och i närheten av vägen.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-11-16 kl. 11:00
Beräknas pågå till 2023-05-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-16 kl. 11:14
Källa:Trafik Göteborg