Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1001 från Långesjö vägskäl till Veddökilen båda riktningarna

Vägarbete · Lednings- och schaktarbete. Vägen stängd för genomfart. Omledningsväg med begränsad framkomlighet.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Omledning: Leds om via enskild väg.

Giltig från 2022-10-17 kl. 13:48
Beräknas pågå till 2023-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-28 kl. 08:28
Källa:Trafik Göteborg