Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1001 från Långesjö vägskäl till Veddökilen båda riktningarna

Vägarbete · Lednings- och schaktarbete. Vägen stängd för genomfart. Omledningsväg med begränsad framkomlighet. Följ orange vägvisning

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: via enskild väg.

Giltig från 2022-10-17 kl. 13:48
Beräknas pågå till 2023-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-20 kl. 09:14
Källa:Trafik Göteborg