Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2012 från Fors kyrka till Cirkulationsplats Myrtuvan båda riktningarna

Beläggningsarbete · Beläggningsarbete. Trafiken regleras med hjälp utav vakt och lots.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-05-30 kl. 07:15
Beräknas pågå till 2023-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-27 kl. 20:19
Källa:Trafik Göteborg