Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2012 Fors k:a till Cpl Myrtuvan båda riktningarna

Beläggningsarbete · Trafiken styrs med vakt och lots.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-05-30 kl. 07:15
Beräknas pågå till 2023-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-16 kl. 15:05
Källa:Trafik Göteborg