Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1758 Cpl Bollebygd till Stenkulla båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete i mark. Dragning av ny kraftkabel inom vägområde.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-10-17 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-23 kl. 07:36
Källa:Trafik Göteborg