Vägtrafik, pågående händelse

Väg 156 från Hjorttorp till Buagärde båda riktningarna

Vägarbete · Breddning av väg. Trafikljusreglerad.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-10-10 kl. 14:55
Beräknas pågå till 2023-07-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-06-07 kl. 17:31
Källa:Trafik Göteborg