Vägtrafik, pågående händelse

Väg 815 Skällinge till Nösslinge båda riktningarna

Vägarbete · Schaktarbete. Skyddsfordon på vägbanan.

Giltig från 2022-10-05 kl. 10:51
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-21 kl. 07:32
Källa:Trafik Göteborg