Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2504 från Gunnarsgården till Nossebro kyrka båda riktningarna

Vägarbete · Standardhöjande åtgärder. Trafiksignaler reglerar trafiken.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-10-25 kl. 08:20
Beräknas pågå till 2023-10-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-24 kl. 16:09
Källa:Trafik Göteborg