Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2504 från Fåglum till Vägatorp båda riktningarna

Vägarbete · Standardhöjande åtgärder. Trafiksignalreglerad

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-10-25 kl. 08:20
Beräknas pågå till 2023-10-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-18 kl. 09:58
Källa:Trafik Göteborg