Vägtrafik, pågående händelse

Väg 816 Ragnarp till Skällinge båda riktningarna

Vägarbete · Vatten- och avloppsarbeten.

Giltig från 2022-10-04 kl. 15:06
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-17 kl. 08:29
Källa:Trafik Göteborg