Vägtrafik, pågående händelse

Väg 572 från S:t Jörgens park till Finlandsvägen i riktning mot Tuvevägen

Vägarbete · Rivning av befintlig gång- och cykelbana. Ett körfält avstängt.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-10-04 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2022-12-23 kl. 17:00

Uppdaterad:2022-10-04 kl. 11:08
Källa:Göteborgs Stad