Vägtrafik, pågående händelse

Väg 160 Nösnäsmotet N till Almökrysset båda riktningarna

Vägarbete · Broarbete, ett körfält avstängt österut.
Utbyte av snedkablar, återkommande nattavstängningar under augusti-december.


Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h
Bruttovikt 64 ton
Fordonsbredd 3.5m


 • Planera din resa
 • Välj annan väg
 • Var ute i god tid; resan kan ta längre tid än vanligt

 • Mer Information:
  Arbetet på Tjörnbron återupptas

  Giltig från 2022-08-29 kl. 13:16
  Beräknas pågå till 2022-12-30 kl. 16:00

  Uppdaterad:2022-11-16 kl. 06:50
  Källa:Trafik Göteborg