Gång- och cykeltrafik

Otto Elanders Gata, FV-schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2022-10-03 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-19 kl. 09:05
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret