Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2115 från Skottbacka till Ed Bergslätt båda riktningarna

Vägarbete · Renovering av Hökedal bro. Trafiksignalreglerad.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-12-04 kl. 13:57
Beräknas pågå till 2023-07-28 kl. 16:00

Uppdaterad:Igår kl. 13:57
Källa:Trafik Göteborg