Vägtrafik, pågående händelse

Österlånggatan Byggetablering-Kran i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Hinder på vägbanan · Renovering av parkeringshuset Merkurius på Österlånggatan 45. Påverkar till viss del även Föreningsgatan.
Begränsad framkomlighet, avsmalning av körbana på Österlånggatan, delen mellan Föreningsgatan och Polhemsgatan.

Storgatan eller Drottninggatan är att föredra för framkomlighet till norra centrum.

Giltig från 2022-09-26 kl. 15:18
Beräknas pågå till 2023-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-23 kl. 15:27
Källa:Trollhättans stad