Vägtrafik, kommande händelse

Göteborgsvägen i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Vatten och avloppsarbete utmed Göteborgsvägen, delen mellan Lasarettsvägen och Starkoddervägen, samt Starkoddersvägen "väster" om Göteborgsvägen och del av Krokusvägen.

Boende i området ges tillgång till sina fastigheter, och det kommer förekomma byggtrafik ut med sträckan.

Blåljusenheter får framkomlighet.

Omledning sker via Lasarettsvägen, Karlstorpsrondellen, Karlstorpsvägen, Skoftebyrondellen, Göteborgsvägen sydost om korsning med Starkoddevägen. Och omvänt.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2022-10-03 kl. 06:30
Beräknas pågå till 2022-12-16 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-23 kl. 13:52
Källa:Trollhättans stad