Vägtrafik, pågående händelse

Göteborgsvägen i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Vatten och avloppsarbete utmed Göteborgsvägen, delen mellan Lasarettsvägen och Starkoddervägen, samt Starkoddersvägen "väster" om Göteborgsvägen och del av Krokusvägen.

Boende i området ges tillgång till sina fastigheter, och det kommer förekomma byggtrafik ut med sträckan.

Begränsad framkomlighet på gång- eller cykelbana. Led cykel

Omledning sker via Lasarettsvägen, Karlstorpsrondellen, Karlstorpsvägen, Skoftebyrondellen, Göteborgsvägen sydost om korsning med Starkoddevägen. Och omvänt.


Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2022-10-03 kl. 06:30
Beräknas pågå till 2023-02-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-12-15 kl. 09:56
Källa:Trollhättans stad