Vägtrafik, pågående händelse

Väg 154 från Sannagård till Bergagård båda riktningarna

Vägarbete · Leda trafiken på temporär förbiledning runt nedläggning av GC-trumma

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-09-22 kl. 18:00
Beräknas pågå till 2022-12-01 kl. 22:00

Uppdaterad:2022-09-21 kl. 17:12
Källa:Trafik Göteborg