Vägtrafik, pågående händelse

Östra vägen vid Björkholmsgatan i Vänersborgs kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Busshållplats Björkholmsgatan norra sidan (läge A) på Östra vägen ska tillgänglighetsanpassas och stängs under denna tid. Arbetsområdet inkräktar inte på körfälten.

Giltig från 2022-09-22 kl. 07:30
Beräknas pågå till 2022-10-07 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-20 kl. 18:03
Källa:Vänersborgs kommun