Vägtrafik, pågående händelse

Ledetvägen i Ale kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · GC-banan avstängd (Mellan Björkvägen och till Alafors Fria skola) för schaktarbete så flaggvakter på plats hjälper oskyddade trafikanter så dom kan passera medans flaggvakterna stoppar trafiken.

Giltig från 2022-09-19 kl. 13:13
Beräknas pågå till 2022-12-22 kl. 13:13

Uppdaterad:2022-09-20 kl. 13:18
Källa:Ale kommun