Gång- och cykeltrafik

Otto Elanders Gata, FV-schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2022-09-19 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-10-10 kl. 07:05
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret