Vägtrafik, pågående händelse

Väg 26 från Nissaström kraft Stn till Fröslida S båda riktningarna

Vägarbete · FIbergrävning. Trafikljus reglerar trafiken.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Vägren blockerad

Giltig från 2022-09-20 kl. 13:23
Beräknas pågå till 2022-12-20 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-10-03 kl. 13:31
Källa:Trafik Göteborg