Vägtrafik, pågående händelse

Väg 172 från Bengtsfors jvstn till Känsbyn båda riktningarna

Vägarbete · Rivning och nysättning av vägräcke. Skyddsfordon på vägbanan.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-09-19 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-10-10 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-10-03 kl. 12:59
Källa:Trafik Göteborg