Vägtrafik, pågående händelse

Väg 26 från Trafikplats Grevagården till Lunden båda riktningarna

Vägarbete · Broinspektion. Skyddsfordon på vägbanan.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-09-21 kl. 09:31
Beräknas pågå till 2024-12-31 kl. 00:00

Uppdaterad:2022-09-21 kl. 09:36
Källa:Trafik Göteborg