Vägtrafik, pågående händelse

Väg 172 Känsbyn till Länsgräns O/S vid Blekefjäll båda riktningarna

Vägarbete · Underhållsarbete. Trafikljusreglerad

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-09-19 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2022-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-10-03 kl. 12:59
Källa:Trafik Göteborg