Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2829 från Skräddarekvarn till Vättak båda riktningarna

Vägarbete · Broarbete
Kantbalksbyte, nya räcken, omisolering, asfaltering

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-09-19 kl. 11:30
Beräknas pågå till 2022-12-09 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-19 kl. 07:25
Källa:Trafik Göteborg