Vägtrafik, pågående händelse

E6 från Trafikplats Falkenberg S (50) till Trafikplats Slöinge (48) båda riktningarna

Vägarbete · Byte av betongplattor, arbetsfordon på vägbanan. Trafiken leds över till motsatt körbana vilket innebär begränsad framkomlighet och mötande trafik.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 70km/h

Giltig från 2022-09-19 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-11-11 kl. 16:00

Uppdaterad:Igår kl. 11:12
Källa:Trafik Göteborg