Vägtrafik, pågående händelse

E6.20 Vikansmotet N till Östergärde båda riktningarna

Vägarbete · Trafiken leds om på en tillfällig väg vid sidan av ordinarie väg. I övrigt ingen påverkan.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-09-18 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2023-04-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-21 kl. 09:56
Källa:Trafik Göteborg