Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1757 Grönkullen till Sandared V båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av gång- och cykelbana samt busshållsplats.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-09-16 kl. 09:39
Beräknas pågå till 2023-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-19 kl. 08:51
Källa:Trafik Göteborg