Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1757 från Grönkullen till Sandared V båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av gång- och cykelbana samt busshållplats.
Trafiken regleras med trafikljus.


Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-09-16 kl. 09:39
Beräknas pågå till 2023-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-01-25 kl. 09:21
Källa:Trafik Göteborg