Gång- och cykeltrafik

Litteraturgatan, Övrigt – schakt

Arbetet är vilande.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2022-08-05 kl. 06:30
Beräknas pågå till 2023-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-02-27 kl. 07:30
Källa:Göteborgs Stad