Vägtrafik, pågående händelse

Väg 643 Vrenninge till Plönninge båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-09-14 kl. 06:00
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-17 kl. 06:55
Källa:Trafik Göteborg