Vägtrafik, pågående händelse

Väg 3023, i båda riktningar.

Vägarbete · Kabelarbete i mark. Byte av befintliga kabelskåp.

Giltig från 2022-09-13 kl. 07:42
Beräknas pågå till 2022-10-13 kl. 16:00

Uppdaterad:Igår kl. 07:53
Källa:Trafik Göteborg