Vägtrafik, pågående händelse

Skaraborgsgatan i Skara kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · På grund av omgestaltning av korsning Skaraborgsgatan / Järnvägsgatan stängs det norra körfältet ( för trafik som färdas åt väst) stängas av. Omledning sker via Kämpagatan, Vallgatan, Gunnar Wennebergsgatan.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-09-12 kl. 15:03
Beräknas pågå till 2022-10-07 kl. 15:03

Uppdaterad:2022-09-12 kl. 15:06
Källa:Skara kommun