Vägtrafik, pågående händelse

Väg 26 Skravelsbo till Infart Spenshults sjukhus båda riktningarna

Vägarbete · Lednings/telearbete. Längsgående förläggning och tryckning/borrning

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-09-12 kl. 07:37
Beräknas pågå till 2022-12-20 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-16 kl. 08:07
Källa:Trafik Göteborg