Vägtrafik, pågående händelse

Väg 49 Cpl Åsen till Karlsborg båda riktningarna

Vägarbete · Rivning av kantsten samt breddning av gång och cykelbana samt asfaltering. Trafikljusreglerad

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-09-21 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-10-23 kl. 16:00

Uppdaterad:Igår kl. 18:54
Källa:Trafik Göteborg