Gång- och cykeltrafik

Västra Eriksbergsgatan, Övrigt – ej schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2022-09-07 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-12-02 kl. 10:13
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret