Vägtrafik, pågående händelse

Väg 173 från Gatersbyn till Stigen båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-09-12 kl. 06:00
Beräknas pågå till 2022-11-29 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-10-03 kl. 09:33
Källa:Trafik Göteborg