Vägtrafik, pågående händelse

Väg 810 Bönarp till Derome Ö båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete i mark för el och fiber.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 40km/h

Giltig från 2022-09-08 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-10-03 kl. 09:20
Källa:Trafik Göteborg