Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1662 från Heden till Cirkulationsplats Kråkered båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete i mark. Schakt av elkablar längs med vägen.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad

Giltig från 2022-11-14 kl. 07:07
Beräknas pågå till 2022-12-10 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-11-14 kl. 07:16
Källa:Trafik Göteborg