Vägtrafik, pågående händelse

E20 från Trafikplats Kinnekulle till Gålstad båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med vägbanan.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad
Hastighet: 70km/h

Giltig från 2021-05-17 kl. 12:00
Beräknas pågå till 2023-12-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-02-02 kl. 09:03
Källa:Trafik Göteborg