Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2028 från Skogshöjden till Båberg båda riktningarna

Vägarbete · Ombyggnation av cirkulationsplats. Begränsad framkomlighet.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2022-09-01 kl. 09:38
Beräknas pågå till 2022-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:Idag kl. 10:48
Källa:Trafik Göteborg