Vägtrafik, pågående händelse

Väg 154 från Sannagård till Bergagård båda riktningarna

Vägarbete · Vägarbetsområde. Vägräcken saknas förbi arbetsplatsen.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 70km/h

Giltig från 2022-09-22 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-08-22 kl. 18:00

Uppdaterad:2023-01-30 kl. 10:21
Källa:Trafik Göteborg