Vägtrafik, pågående händelse

Väg 154 från Sannagård till Bergagård båda riktningarna

Vägarbete · Bygge av ny temporär förbifart för att möjliggöra nedläggning av ny trumma under väg 154 i höjd med Töllstorp. Begränsad framkomlighet.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 70km/h

Giltig från 2022-09-22 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-08-22 kl. 18:00

Uppdaterad:2022-09-21 kl. 17:11
Källa:Trafik Göteborg