Vägtrafik, pågående händelse

Dalbobron, väg 2050 i Vänersborgs kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Dalbobron genomgår en större renovering och två körfält stängs av.

15/6 kl. 01.00 - ca 04.30 kommer bron att vara helt avstängd för biltrafik. Flytt av arbetsområdet till norra sidan ska ske och trafiken ska styras över till södra sidan.


Tillfälliga begränsningar:
Två körfält blockerade
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-09-12 kl. 07:15
Beräknas pågå till 2023-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:Igår kl. 09:48
Källa:Vänersborgs kommun