Vägtrafik, pågående händelse

Dalbobron, väg 2050 i Vänersborgs kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Dalbobron genomgår en större renovering och två körfält stängs av.

Tillfälliga begränsningar:
Två körfält blockerade
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-09-12 kl. 07:15
Beräknas pågå till 2023-06-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-08-31 kl. 13:16
Källa:Vänersborgs kommun