Vägtrafik, pågående händelse

Väg 150 från Bökstorp till Torup Gamla Nissastigen båda riktningarna

Vägarbete · Schaktarbeten.

Giltig från 2022-08-31 kl. 12:05
Beräknas pågå till 2022-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-22 kl. 09:42
Källa:Trafik Göteborg