Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1884 Kölingared till Bäckanäs båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-09-12 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-01-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-10-04 kl. 12:57
Källa:Trafik Göteborg