Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1757 från Grönkullen till Olsfors båda riktningarna

Vägarbete · Nybyggnation av gång o cykelväg. Trafiken regleras med trafiksignal.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-08-30 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-19 kl. 08:50
Källa:Trafik Göteborg