Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2879 Karthagen till Korsberga V båda riktningarna

Vägarbete · Broarbete vid Korsberga. Följ orange vägvisning

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: via Korsberga, väg 194, 544, 193 Hjo. .

Giltig från 2022-08-29 kl. 12:13
Beräknas pågå till 2022-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-18 kl. 21:40
Källa:Trafik Göteborg