Vägtrafik, pågående händelse

Oskarsbron i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Upprustningsarbeten samt byggnation av ny gång- och cykelbana på Oskarsbron.

Under hela byggtiden kommer det bli begränsad framkomlighet främst för bilister.
Gående och cyklister blir inte påverkade.
Under byggtiden blir det infartsförbud på Oskarsbron i västlig färdriktning (från Åkersbergsvägen mot Landbersliden) bilister uppmanas att välja alternativ väg via Vänersborgsvägen och Albertsvägen.

Fordon med längd upp till 7 m och max bredd på 2.8 m kan passera Oskarsbron via Landbergsliden, ostlig färdriktning.
Vänligen respektera vägvisningsskyltar och trafikanordningar under byggtiden.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-09-01 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-05-31 kl. 22:00

Uppdaterad:2022-08-24 kl. 15:30
Källa:Trollhättans stad