Vägtrafik, pågående händelse

Väg 3030 från Ekeskog till Tåtorp båda riktningarna

Vägarbete · Nedgrävning av kabel i marken för att ersätta befintlig luftledning.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2022-08-23 kl. 09:24
Beräknas pågå till 2023-04-29 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-01-30 kl. 07:33
Källa:Trafik Göteborg